Επικοινωνία

Ινστιτούτο επικοινωνίας
Υπερείδου 7
10558 Αθήνα,
210 3318065
info@ioc.gr

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by