Καλώς ήρθατε στο Good Advertising!


Αντικείμενο αυτού του προγράμματος είναι η σωστή μελέτη και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας, δηλαδή της δεοντολογίας του ευρύτερου κλάδου της Επικοινωνίας και του Marketing, ως προς την προστασία του καταναλωτή.


Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και οι εταίροι τους, μέσω του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) προωθούν με συνέπεια την αυτοδέσμευση στη δεοντολογία του κλάδου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της European Advertising Standards Alliance (EASA).


Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε για να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο του marketing και της διαφήμισης να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις αρχές και τους κανόνες της δεοντολογίας, ώστε να παράγουν επικοινωνία και διαφήμιση , η οποία είναι νόμιμη, ευπρεπής, έντιμη και λέει την αλήθεια.


Η γνώση και η εφαρμογή της δεοντολογίας αποτελεί στοιχειώδη κοινωνική ευθύνη του ευρύτερου κλάδου και sine qua non προϋπόθεση για οποιοδήποτε επαγγελματία θέλει να σταδιοδρομήσει στο χώρο αυτό. Επιπλέον, όμως, η τήρηση της δεοντολογίας διασφαλίζει και συντηρεί την εμπιστοσύνη και την προσοχή του καταναλωτή στη διαφήμιση. Για το λόγο αυτό, η EASA δηλώνει: Good Advertising is Good for Business.


Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by