Υποστηρικτες

Το πρόγραμμα Good Advertising, δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς την ευγενική υποστήριξη των εταιριών:

 

- Σχεδιασμός έντυπης επικοινωνίας 
- Λογοτύπηση του προγράμματος και κατασκευή της ιστοσελίδας  
- Δημιουργία των video με τα Case Studies

 


Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by