γιατι να συμμετασχω

Τι προσφέρει το πρόγραμμα;

H εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα λάθη που έχουν να κάνουν με τη Δεοντολογία προκύπτουν από μερική άγνοια ή μη επαρκή κατανόηση του Κώδικα. Ολοκληρώνοντας ο υποψήφιος το πρόγραμμα με επιτυχία: 

  1. Θα έχει πλήρη αντίληψη των γενικών αρχών που διέπουν την επαγγελματική δεοντολογία ως προς την προστασία του καταναλωτή.
  2. Θα γνωρίζει τους επιμέρους κανόνες του ΕΚΔΕ για κάθε ξεχωριστό ζήτημα και μορφή επικοινωνίας και διαφήμισης, πέρα από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ήδη ή πρόκειται να ασχοληθεί.
  3. Θα κατανοεί τις διαφορές εννοιών, ώστε να κρίνει με ευχέρεια τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
  4. Θα δουλεύει με αυτοπεποίθηση και παραγωγικότητα στην ανάπτυξη οποιουδήποτε επικοινωνιακού έργου.


Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by