οι εξετασεις

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και των 10 ενοτήτων του προγράμματος, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις online εξετάσεις.

Για τη διαδικασία αυτή, θα χρειαστεί να απαντήσετε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, παρόμοιες με αυτές που θα απαντάτε στο τέλος κάθε ενότητας. Θα έχετε στη διάθεση σας 3 ώρες, χωρίς να έχετε δικαίωμα να διακόψετε την εξέταση και να συνεχίσετε άλλη στιγμή. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός λαθών είναι τρία (3).

Αν κάνετε περισσότερα από τρία (3) λάθη, μπορείτε εντός επτά (7) ημερών να ζητήσετε να συμπληρώσετε νέα σειρά ερωτήσεων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Αν αυτό επαναληφθεί πάνω από τρεις (3) φορές, τότε καλείστε να δηλώσετε νέα συμμετοχή και να παρακολουθήσετε εκ νέου το πρόγραμμα.


Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by