Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος  (ΣΔΕ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1978 με μέλη επιχειρήσεις βιομηχανικές, εμπορικές και υπηρεσιών, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αντίστοιχα, διαφημίζονται. Τα μέλη του Συνδέσμου καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME).

Σκοπός του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

Στοχεύοντας ειδικότερα:

 

 • Στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η  επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα, με αυτοδέσμευση και ηθικές πρακτικές
 • Στην προαγωγή της ποιότητας στην επικοινωνία
 • Στην προάσπιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
 • Στη στήριξη της διαφάνειας  στις οικονομικές σχέσεις των συναλλασσομένων μερών
 • Στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος:

 • Βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με όλους τους επαγγελματίες εταίρους του ευρύτερου χώρου της επικοινωνίας: Εταιρείες Διαφήμισης & Επικοινωνίας, Εταιρείες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), Καταναλωτές και τους φορείς αυτών.
 • Παρακολουθεί και κατά περίπτωση παρεμβαίνει για θέματα που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας.
 • Εκπροσωπεί τα μέλη του για θέματα που αφορούν στην Επικοινωνία προς τις Αρχές, τους παρέχοντες τις σχετικές υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα και το κοινό.
 • Είναι θεσμικός συνομιλητής με την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τις δημόσιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.
 • Διατηρεί μόνιμη σχέση με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωβουλή.
 • Ενημερώνει συνεχώς τα μέλη του για κάθε εξέλιξη που αφορά στη νομοθεσία, στο χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και την εμπορική τους πολιτική και στην επικοινωνία γενικότερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.
 • Μάχεται για την ευρύτερη αναγνώριση του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην επικοινωνία.
 • Είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), του φορέα αυτοδέσμευσης της διαφημιστικής αγοράς.
 • Μάχεται για τη διασφάλιση της ελευθερίας του εμπορικού λόγου, αλλά και τη σημαντικότητα της αυτοδέσμευσης, ώστε η Επικοινωνία να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των Νόμων και Κωδίκων που αναφέρονται στην επικοινωνιακή δεοντολογία και την ηθική.
 • Εξασφαλίζει τη λειτουργία συστημάτων ελέγχου των ερευνών και μετρήσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν στην Επικοινωνία.
 • Αναλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν σε όλες τις πτυχές της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας.
 • Διοργανώνει κάθε δύο χρόνια τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ, που σκοπό έχουν να επιβραβεύσουν τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και να προωθήσουν περαιτέρω την αξία της κοινωνικής υπευθυνότητας σε άτομα και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.sde.gr, τη σελίδα στο facebook ή επικοινωνήστε με τα info@sde.gr και  210-6746568, κα Ν.Κομιώτη.

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by