Κόστος του προγράμματος

Το κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι: 

125€* για μέλη ΕΔΕΕ και ΣΔΕ

250€* για μη μέλη

40€* για φοιτητές / ανέργους

Πακέτα Συμμετοχών** για μέλη ΕΔΕΕ ή ΣΔΕ

3 Συμμετοχές – 10% έκπτωση

5 Συμμετοχές – 15% έκπτωση

5+ Συμμετοχές – 20% έκπτωση

 * Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

**Ισχύει για συμμετοχές που θα αγοραστούν και θα πληρωθούν όλες μαζί. Το δικαίωμα για τη χρήση της κάθε συμμετοχής θα ισχύει για ένα χρόνο από τη στιγμή της αγοράς.

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by