Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι μία ανεξάρτητη αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αντικείμενο την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας στην εμπορική επικοινωνία, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε).

Ιδρύθηκε από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000.

Σκοπός της εταιρείας είναι τόσο ο κατασταλτικός όσο και ο εθελούσιος έλεγχος του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε), στο πλαίσιο πάντα της ελληνικής νομοθεσίας.
Ο έλεγχος αυτός ασκείται από τις προβλεπόμενες Επιτροπές – Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια – και την ευθύνη για τη σύσταση, οργάνωση και καλή λειτουργία τους έχει το ΣΕΕ.

Μέλη του ΣΕΕ είναι:
• Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
• Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
• Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)
• Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)
• Ένωση Παραγωγών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης (ΠΑΚΤ)
• Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)
• Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ)
• Φορείς και μεμονωμένες εταιρείες της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Όλες οι πληροφορίες για το ΣΕΕ, για τον ΕΚΔ-Ε και για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών στο www.see.gr

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by