Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους marketers και νέους διαφημιστές, κάθε επιμέρους εξειδίκευσης. Απευθύνεται, επίσης, σε φοιτητές των αντίστοιχων σχολών, αλλά και σε κάθε επαγγελματία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που οφείλει να γνωρίζει τι πρέπει να προσέχει όταν επικοινωνεί με το ευρύ κοινό για να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες.

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by