Δήλωση Προέδρου ΣΕΕ
Μάρτιος 2014

Δήλωση Χάρη Κονίνη για το πρόγραμμα Good Advertising

Μια πρωτοβουλία της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ για τη διαρκή προώθηση της αυτοδέσμευσης στην προστασία του καταναλωτή
Με την υποστήριξη
website developed by